Ljus har såtts ut i världen

1874 kom Charles Taze Russel som den kloke och förståndige tjänaren och uppenbarade dyrbara sanningar för människor av en god vilja. Det finns många profetior i bibeln som visar att vid tiden av 1874 skulle kunskapen öka och särskilt för de som beskrivs i Daniel 12 som “förståndiga”. 

(Daniel 12:1) 12 Och vid den tiden träder Mikael fram, den store fursten, han som står som försvarare för ditt folks söner. Och det kommer en tid av nöd, en sådan som inte har inträffat sedan en nation blev till och ända till den tiden. Men vid den tiden skall ditt folk undkomma, var och en som finns skriven i boken. 

(Daniel 12:3) 3 Och de som har insikt skall lysa som himlarymdens glans; och de som för de många till rättfärdighet, som stjärnorna till oöverskådlig tid, ja för evigt. (Daniel 12:4) 4 Men du, Daniel, håll orden hemliga och försegla boken intill ändens tid. Många kommer att forska i den, och den sanna kunskapen kommer att bli stor.

(Daniel 12:9-12) 9 Och han sade vidare: ”Gå, Daniel, ty orden hålls hemliga och förseglas intill ändens tid. 10 Många kommer att rena sig och göra sig vita och bli luttrade. Och de ondskefulla kommer att handla ondskefullt, och inga ondskefulla över huvud taget kommer att förstå; men de som har insikt skall förstå. 11 Och från den tid då det ständiga kännetecknet har avlägsnats och vämjeligheten som vållar ödeläggelse har ställts upp skall det gå 1 290 dagar. 12 Lycklig är den som väntar tåligt och som når fram till 1 335 dagar!

Publicerat i Okategoriserade | 1 kommentar